Kütüphane


KURU DÖNEM BESLEMESİNİN ÖNEMİ

Kuru dönem sağmal hayvanların doğumdan önceki iki aylık dönemde doğuma hazırlık maksadı ile sağım dışına çıkarılması olarak tanımlanabilir. Bu dönemin kendine has özellikleri nedeni ile kuruya çıkarılan hayvanların farklı besleme programları ile beslenmeleri gerekir. 

Devamı