• Avantaj %21 ham protein içerir.
 • Avantaj süt yemleri, yüksek enerjili ham maddeler ile beslenen sağmal süt ineklerinin besin maddesi gereksinimlerini dengeli şekilde karşılayan ürünlerdir.
 • Pelet formundadır.
 • Protein, vitamin ve minerallerce dengelenmiştir.
 • Ekonomik rasyon çözümleri sunar.
 • Kaba yem ve tahıl kaynakları ile kolayca karışır.
 • Uzun ve sağlıklı süt verim dönemi sağlar.
 • Süt ineklerinin besin maddesi gereksinimlerini karşılar.
 • Düzenli döl verimi ile buzağılama aralığını kısaltır.
 • Sağmalların dengesiz beslenmeye bağlı aşırı yağlanmasını önler.
 • İlk defa kullanıldığı durumlarda 1-2 haftalık geçiş döneminden sonra kullanılan kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre yemleme tablosunda belirtilen miktarlarda kullanılır.
 • Kaba yem İdeal süt yemlerinden önce verilmelidir.
 • İdeal süt yemleri ile yemleme sırasında hayvanların devamlı temiz suya ulaşmaları sağlanmalıdır.

Konu Değer
Protein %21

Benzer Ürünler

İdeal Süt Yemleri Optima Yem

İdeal Süt Yemleri

Performans 2000 Optima Yem

Performans 2000

Optimum 19 Optima Yem

Optimum 19