• %19 ham protein içerir...
  • Mısır silajı gibi yüksek enerjili kaba yemlerle veya tahıllarla beslenen sağmal süt ineklerinin tüm besin maddesi ihtiyaçlarını dengeli olarak karşılar.
  • Pelet formundadır.
  • Düşük ve orta düzeyde süt verimi olan süt ineklerinin tüm besin maddesi ihtiyaçlarını karşılar. Düzenli döl verimi ile buzağılama aralığını kısaltır.
  • Mısır silajı gibi düşük proteinli, yüksek enerjili kaba yemler ile ideal bir karışım sağlar. Hayvanların aşırı yağlanmasını önleyerek doğum sonrası metabolizma hastalıkları riskini en aza indirir.
  • İlk kullanımda 1-2 haftalık geçiş dönemini takiben, kullanılan kaba yem çeşidine ve ineklerin süt verimine göre, yemleme tablosunda belirtilen miktarda kullanılır.
  • Kaba yem Optimum 19’dan önce verilmelidir.
  • Yemleme sırasında hayvanların devamlı temiz suya ve Optima Mineral Bloklarına ulaşmaları sağlanmalıdır.
 
Konu Değer
Protein %19

Benzer Ürünler

Optima 2 Optima Yem

Optima 2

Optima 3 Optima Yem

Optima 3