• %14 ham protein içerir.
  • Gelecekte ineklerinden daha fazla süt almayı hedefleyen yetiştiriciler için üretilen bu yem, kuru dönem başlangıcından doğuma kadar olan süredeki besin maddesi gereksinimini dengeli şekilde karşılar.
  • Pelet formundadır.
  • İdeal enerji, protein, vitamin ve mineral dengesi ile düvelerin sağlıklı şekilde büyümelerini sağlar.
  • Doğum sırasında ve sonrasında görülebilen metabolik rahatsızlıkları en aza indirir.
  • Anne karnındaki buzağının sağlıklı gelişimini sağlar. 
  • Gebe inekleri doğuma ve sağım dönemine hazırlar.
 
  • Dört ayını dolduran buzağılar OPTİMA BESLENME PROGRAMI’na alınarak doğumlarına 15 gün kalana kadar programa göre beslenirler.
  • Düve yemi kaba yemin kalitesine göre farklı miktarlarda yedirilmelidir.
  • Yemleme sırasında hayvanların devamlı temiz suya ulaşmaları sağlanmalıdır.
Konu Değer

Benzer Ürünler

Kuru Dönem Düve Yemi Optima Yem

Kuru Dönem Düve Yemi